Persbericht

SmartZone Antwerpen kiest voor Citymesh

Om de uitbouw van de SmartZone Antwerpen verder vorm te geven kiest de stad voor een nauwe samenwerking met de Brugse telecomspeler Citymesh.

“De stad Antwerpen heeft de ambitie om een pioniersrol op het vlak van Smart City te vervullen. Als innovatieve telecomspeler zullen we de stad hierin ondersteunen. In eerste fase wordt de volledige SmartZone van WiFi dekking voorzien. Daarnaast denken we aan het integreren van passantentelling en diverse sensoren en het uitrollen van een small cell LTE aanbod (supersnel mobiel internet) op basis van onze eigen LTE licentie ;” zegt Citymesh CEO Mitch De Geest. “We mikken op een nauwe en open samenwerking met alle stakeholders door het netwerk en de gegenereerde data op een transparante manier ter beschikking te stellen en zo co-creatie en kruisbestuiving tussen de diverse partijen aan te moedigen.”

“Gezien de stad reeds met Citymesh via een raamcontract elders in de stad WiFi uitrolt, zorgt dit voor een vlotte overgang tussen de verschillende WiFi-zones in de stad. Ook met de politie wordt nu bekeken welke mogelijke samenwerkingen kunnen worden opgezet.” Zegt burgemeester Bart De Wever. “Ons einddoel is het creëren van een ecosysteem dat oplossingen uitwerkt voor ‘de uitdagingen van de stad van morgen’.”

“Citymesh is op vandaag in heel wat Belgisch steden aanwezig,” vervolgt De Geest, ”onze strategie bestaat eruit om enerzijds het netwerk verder uit te bouwen en anderzijds bijkomende technologieën aan het platform toe te voegen. Op deze manier kunnen we steden helpen bij het aanbieden van diverse communicatiekanalen en het verzamelen van data. We geloven echter sterk dat het combineren van netwerk en data met andere partijen een versterkend effect zal hebben op de waarde ervan. We zijn dan ook zeer tevreden deel te kunnen uitmaken van dit innoverend project.”

Over de SmartZone in Antwerpen

De SmartZone Antwerpen omvat de wijk Sint-Andries, het gebied van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten tot vlak voor de Groenplaats met onder meer de Nationalestraat, de Volkstraat en de Kloosterstraat. De stad wil in samenwerking met de bewoners, winkeliers en bedrijven kijken op welke manier technologie hierin een meerwaarde kan bieden. Bedrijven zullen in deze wijk hun technologie kunnen testen en Antwerpenaars zullen in deze buurt kennis kunnen maken met wat een Smart City of Slimme Stad nu eigenlijk betekent. Het project zal lopen over een periode van 2 jaar, tot eind 2019.

Over Citymesh

Citymesh is een Belgisch operator gespecialiseerd in de uitrol van grootschalige netwerken in stedelijke omgevingen, expo’s/events en vakantieparken. Naast meer dan 10 jaar draadloze expertise ontwikkelde het bedrijf een eigen software managementplatform dat instaat voor het beheer van het netwerk, het verzamelen van data en het creëren van nuttige inzichten over het netwerk en zijn gebruikers. Sinds 2016 is Citymesh tevens eigenaar van een eigen LTE frequentie. Door de groeiende footprint, de LTE licentie en het managementplatform te combineren, realiseert de vennootschap een uniek aanbod binnen zijn core-markten en mikt het op een verdere exponentiële groei.

Deel dit op